สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทร. 0 3453 4068, 0 3453 4059 ต่อ 172-175

เวลาติดต่อสอบถาม จ.- ศ. 8.30 - 16.30 น.

register@kru.ac.th

Website: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Line official: @630upsnh (มีเครื่องหมาย@)