ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มเอกสารภาษาไทย แบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ
ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา ปี1(492.03 KB.)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (82.08 KB.)
ระเบียบการรับทุนเพชรราชภัฏฯ (พ.ศ.2560)(1.06 MB.)
ระเบียบการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏฯ (พ.ศ.2566)(1.46 MB.)
แบบฟอร์มยินยอมเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล(117.85 KB.)
ป.ตรี-ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(783.53 KB.)
รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว(163.67 KB.)
แนวปฏิบัติการแต่งกายตามเพศสภาพฯ(1.24 MB.)
ใบรับรองแพทย์(245.54 KB.)