(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2567 (1 พ.ค. 67)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567

 

 >> อ่านประกาศรายชื่อ <<

อ่านประกาศรายชื่อ (ลิงก์สำรอง)

 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 034534068 / 034534017
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันที่ประกาศข่าว
02/03/2567
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068