ป.ตรี (ภาคพิเศษ กศ.บป.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 (6มิ.ย.67)


ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน 15 พฤษภาคม 2567
คลิก อ่านประกาศรายชื่อ

 

ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 16 - 31 พฤษภาคม 2567

คลิก อ่านประกาศรายชื่อ

 

click กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับ)


วันที่ประกาศข่าว
16/05/2567
หมายเหตุ
--
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068